Hizmetler

  • Muayene, Tetkik ve Tedavi
  • Bebek, Çocuk ve Gebe İzlemleri
  • Bağışıklama ve Aşı
  • Kronik Hastalık Takipleri
  • Toplum Tabanlı Kanser Taramaları
  • Aile Planlaması Hizmetleri
  • Sağlık Danışmanlığı